Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Provozovatelem internetového obchodu je HAARA ENERGY LIFE sro, místem podnikání  Česká Republika, 746 01 Opava, Těšínská 29, IČ 29384524, DIČ CZ29384524,subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Ostravě,oddíl C, vložka  37937,dále jen provozovatel nebo také prodávající či prodejce. Kupující nebo také zákazník je subjekt,který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží. Obchodní podmínky řeší práva a povinnosti kupujícího, práva a povinnosti prodávajícího a stanovuje pravidla pro prodej a koupi spotřebního zboží(dále jen zboží) prostřednictvím interntetového obchodu http://www.haara.cz

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito Obchodními podmínkami,které jsou pro obě strany závazné. Tyto obchodní podmínky jsou zpracovány a kupující i prodávající se řídí Občanským zákoníkem (ustanovení zákona č. 40/1964 Sb.,občanský zákoník, v platném znění),Obchodním zákoníkem (ustanovení  zákona č. 513/1991 Sb.,Obchodní zákoník, v platném znění),Obchodním zákoníkem(ustanovení č.40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění) a Zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně  osobních údajů, dále jen zákon. Součástí obchodních podmínek je také Reklamační řád. Kupující odesláním objednávky, resp. uzavřením smlouvy o koupi zboží potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem.

2. Objednávka zboží

Objednávku zboží může kupující provést těmito způsoby:

- nákupní košík - vytvoření objednávky prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

- e-mail - odeslání objednávky na webovou  adresu  http://www.haara.cz

-telefonicky - objednávkou na telefonním čísle  +420 722 900 557 (mobil)

Předmětem koupě je zboží prodávajícího,které u něj kupující objednal. Smlouva o koupi zboží je uzavřena odesláním objednávky a jejím následným potvrzením prodávajícím.Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu haara.cz jsou považovány za závazné.Smlouva o koupi zboží je platná jen při dodržení podmínek, že objednané zboží je dostupné na skladě prodávajícího či skladě dodavatelů spolupracujících s prodávajícím. V případě nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce, má provozovatel právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených kontaktních údajů. Odesláním  objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a reklamačním řádem a objednávka se stává závaznou.

Pokud objednané zboží není momentálně skladem nebo není možné dodržet uvedený dodací termín (dodacím termínem se rozumí  2 – 4 týdny),bude o této skutečnosti kupující informován prostřednictvím elektronické pošty či telefonicky. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky.

3. Potvrzení objednávky

Po přijetí objednávky dostává zákazník potvrzující e-mail o přijetí objednávky. V případě zákazníkova nesouhlasu,může tuto objednávku obratem zrušit, a to telefonicky nebo e-mailem

4. Zrušení objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího:

Kupující může objednávku stornovat nebo změnit své údaje či druh zboží bez udání důvodů kdykoliv do doby,než obdrží potvrzení objednávky,tzn.do doby,než bude uzavřena smlouva o koupi zboží.

Kupující je oprávněn objednávku stornovat,resp.odstoupit od smlouvy o koupi zboží i po obdržení  potvrzení objednávky v případě,že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání zboží.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

Prodávající má právo objednávku stornovat v případě, že se zboží nebo jeho část již nevyrábí či nedodává. Prodávající je oprávněn objednávku stornovat taktéž,pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží nebo náklady za realizaci či doručení objednávky a zákazník změnu ceny neakceptuje. V obou případech však prodávající nejprve kontaktuje zákazníka za účelem možné dohody o dalším postupu jako je náhrada za jiné zboží apod. Objednávka je stornována také v případě, že kupující vyplnil v objednávce chybné nebo neúplné údaje. Přesněji: V případě ,že údaje uvedené kupujícím do objednávky budou nesprávné a pokud nebude možné kontaktovat zákazníka pomocí kontaktů, které  uvedl nebo pokud zákazník neopraví požadované údaje ani po upozornění provozovatelem,objednávka bude stornována.

5.Odstoupení od kupní smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy podle § 53 odst.6 občanského zákoníku do 14 dnů od převzetí zboží. Vrácené zboží musí být nepoškozené a kompletní včetně případné dokumentace či návodu,bez známek užívání nebo opotřebení. Zákazník je musí poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum,kdy provozovateli dojde projev vůle zákazníka spočívající v odstoupení od smlouvy). Tento bod se podle § 53 odst.7 občanského zákoníku netýká zboží upraveného podle přání nebo potřeb zákazníka.

Po obdržení vráceného zboží prodávající  obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku zaplacené ceny zboží způsobem,který si oba účastníci dohodnou. Poplatky za poštovné ,balné apod. se nevrací.Před případným vrácením zboží, prosíme zákazníky, aby kontaktovali pracovníky prodejce na emailové adrese: HAARA email.cz

6.Platební podmínky

Platbu je možno uskutečnit  následujícími způsoby:

-          Platba předem převodem na účet

-          Platba v hotovosti (při osobním převzetí zboží)

-          Platba dobírkou (zásilková služba)

7. Dodací podmínky, poštovné a přepravné

Dodací lhůta

Doba expedice zboží po obdržení závazné objednávky je 7-21 pracovních dnů, není-li uvedeno jinak. Při platbě zálohovou fakturou bude zboží expedováno až po jejím uhrazení. O plánovaném dovozu zásilky je zákazník předem informován. V případě, že některé zboží nebude skladem, je o této skutečnosti kupující

Neprodleně informován.

Dodávka zboží

Dodávku zboží zajišťujeme těmito způsoby:  dobírkou (ceník dle aktuálních poštovních směrnic)  zásilkovou službou

 

8.Reklamace

Případné reklamace jsou posuzovány individuálně a v souladu s platným reklamačním řádem haara.cz a právním řádem platným v ČR. Kupující je povinen případné vady a poškození ohlásit prodávajícímu ihned po převzetí zboží. Za poškození způsobena přepravcem  firma HAARA nezodpovídá.  Na závady vzniklé nesprávným použitím výrobku se reklamace nevztahuje.

Postup při reklamaci:

1)      Informujte nás o reklamaci telefonicky,e-mailem,nebo písemně.

2)      Zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu

3)      Do zásilky uveďte důvod reklamace a vaši adresu

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 60 dnů od jejího převzetí naší firmou.

9. Ochrana osobních dat

Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů a o nákupech. Naše firma respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám a na Váš e-mail nezasíláme žádné marketingové informace.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky,kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky,jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného, které není součástí ceny objednaného zboží a platí se zvlášť).Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. §262 odst. 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. §409 a násl.